Login

Lidmaatschap DESC

Omschrijving, doelstelling DESC
DESC is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, de Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

Omschrijving van de branchegroep
De branchegroep kan  alle leden van de Koninklijke Metaalunie omvatten die zich bezighouden met het ontwikkelen en produceren van elektronische systemen en/of componenten van elektronische systemen.

Doelstelling
DESC behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord en streeft hierbij naar een gezonde groei van de branche en haar individuele leden.

Contributie
De contributie wordt geheven naar rato van het aantal personeels-leden in dienst:

Contributie 2024

 1 t/m 5 personen

€ 132,00

 6 t/m 15 personen

 € 210,00

 16 t/m 30 personen

 € 258,00

 31 t/m 55 personen

€ 353,00

 56 t/m 100 personen

€ 487,00

 100+ personen

€ 647,00

Bent u geïnteresseerd, dan nodigen we u graag uit om lid te worden van onze branchegroep. Voor aanmelding kunt u gebruik maken door te klikken op aanmeldingsformulier.

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de DESC privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Het bestuur bestaat uit:

 Roel Maarsingh  Ellage Electronics
 Erik Brom  Mat - Tech 
 Miko Wijnands (branchemanager)  Metaalunie

Secretariaat:
Koninklijke Metaalunie 
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
T.: 030 - 605 3344
F.: 030 - 605 3208
desc@metaalunie.nl

 


 

 

Click for Map
Sponsored by
Ellage Electronics
E-Parts Electro Componenten B.V.


hit counter

Het aantal unieke sitebezoeken sinds
1-10-2007

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement