Login

Excelleren in Brabant

De provincie Noord-Brabant helpt mkb’s in de regio bij het opleiden van hun personeel. Via de subsidieregeling ‘Excelleren in Brabant’ krijgen Brabantse ondernemers namelijk tot 2016 een gedeelte van de scholingstrajecten van hun werknemers vergoed. Brabantse mkb’s kunnen de subsidie aanvragen tot 31 december 2015.

09 December 2011Nieuwe RoHS of RoHS2 uitgelegd

RoHS op dit moment. 

Gedurende het afgelopen jaar, is de ban op zware metalen en andere gevaarlijke chemicalien in elektrische en elektronische apparaten verder uitgebreid tot een grotere reeks producten. De veranderingen hebben ook betrekking op elektronische producten zoals thermostaten, medische apparaten en bedieningspanelen. 

Europese lidstaten hebben tot eind 2012 om de nieuwe regels in te voeren.  De RoHS Directive beslaat nu alle elektronische apparaten, kabels en reserve onderdelen.  Vrijstelling kan nog steeds worden toegekend maar nu alleen als er geen acceptabel alternatief beschikbaar is.

Dus vergeet niet dat je nieuwe verplichtingen hebt als hhet gaat om aan te tonen dat je zal voldoen.

View All Stories

Click for Map
Sponsored by
Ellage Electronics
E-Parts Electro Componenten B.V.


hit counter

Het aantal unieke sitebezoeken sinds
1-10-2007

site map | cookie policy | privacy policy