Login

Excelleren in Brabant

De provincie Noord-Brabant helpt mkb’s in de regio bij het opleiden van hun personeel. Via de subsidieregeling ‘Excelleren in Brabant’ krijgen Brabantse ondernemers namelijk tot 2016 een gedeelte van de scholingstrajecten van hun werknemers vergoed. Brabantse mkb’s kunnen de subsidie aanvragen tot 31 december 2015.

07 April 2011Principeakkoord CAO Metaal en Techniek

Op 6 april 2011 is FWM het met de vakbonden eens geworden over een principeakkoord met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metaal en Techniek, waarbij een organisatie teruggaat naar de achterban voor nader overleg. Dit akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de betrokken organisaties.

De beoogde nieuwe CAO, die een looptijd heeft van 25 maanden (van 1 april 2011 tot 1 mei 2013), bevat structurele loonsverhogingen op 1 oktober 2011 (1%), 1 februari 2012 (1,15%), 1 augustus 2012 (1,15%) en 1 februari 2013 (1,15%). Bedrijven die als gevolg van de economische crisis hebben te maken met leegloop kunnen de loonsverhoging van 1 oktober 2011 doorschuiven naar 1 februari 2012. De betrokken werknemers hebben dan ter compensatie recht op 2 roostervrije dagen.

De opbouw van seniorendagen wordt beperkt; vanaf het bereiken van de 61-jarige leeftijd worden geen extra seniorendagen meer opgebouwd. Het verbod op verplicht overwerk door 55-plussers vervalt.

De bedrijfstak gaat zich inspannen om de re-integratie van arbeidsongeschikten te bevorderen. Ook zullen projecten worden opgezet voor het aan de slag helpen van Wajongers en werkloze 45-plussers. Tevens worden instrumenten voor levensfasebewust personeelsbeleid ontwikkeld.

Het maken van afspraken over de aanpassing van de pensioenregeling is uitgesteld vanwege het feit dat er op centraal niveau nog geen overeenstemming is over dit onderwerp.

Bron: Metaalunie Nieuwsbrief | 7 april 2011

View All Stories

Click for Map
Sponsored by
Ellage Electronics
E-Parts Electro Componenten B.V.


hit counter

Het aantal unieke sitebezoeken sinds
1-10-2007

site map | cookie policy | privacy policy